Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Czwartek 18 lipca 2024 roku Szymona, Kamila Odwiedziło nas: 2248552 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Wyszukiwarka
Godziny otwarcia


Administracja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Słupsku
czynna jest
pon 7:30-15:30
wt -pt godz. 7:00 - 15:00


Biuro Obsługi Egzaminów czynne jest w godzinach
PON - 7:30-15:15
WT  - PT 7:00 - 14:45

Egzaminy odbywają się w godzinach
PON 7:30-15:30
WT - PT 7:05 - 15:00


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów czynna jest
PON - PT 8:00 - 18:00
SOBOTA 8:00 - 14:00

Pracownia Psychologiczna czynna jest wg odrębnego harmonogramu

Miasteczko Ruchu Drogowego zaprasza
PON - PT 8:00 - 17:00


kontakt

Ochrona Danych

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018r. poz. 1000)
 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku z siedzibą w Słupsku,
ul. Mierosławskiego 10,
reprezentowany przez Dyrektora.

 

Kontakt:

listowny – WORD Słupsk, ul. Mierosławskiego 10, 76-200 Słupsk

telefoniczny – 598482130

e-mail – sekretariat@word.slupsk.pl
 Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z decyzją Dyrektora, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku powołał na Inspektora Ochrony Danych Panią Joannę Reszetar, z którą można kontaktować się poprzez email: iod@word.slupsk.pl

 


Cele i podstawy prawne przetwarzania

Podmiot danych

Cele przetwarzania

Podstawy prawne przetwarzania

Osoby egzaminowane

 • przeprowadzenie procesu egzaminowania

 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 79 z późn. zm);

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2018 r. poz. 728, z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

 • zgoda osoby, której dane dotyczą

Pełnomocnicy osób egzaminowanych

 • zapisanie na egzamin lub zmiana terminu egzaminu w imieniu osoby egzaminowanej

 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 79 z późn. zm);

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2018 r. poz. 728, z późn. zm.);

Uczestnicy szkoleń

 • przeprowadzenie szkolenia

 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 79 z późn. zm);

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2018 r. poz. 728, z późn. zm.);

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200, z późn. zm.);

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz.2195,z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1834,z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny (Dz. U. 2018 r. poz.663, z późn. zm.);

Uczestnicy konkursów

 • przeprowadzenie konkursu

 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora

 • zgoda osoby, której dane dotyczą

Klienci OSKP

 • przypomnienie o terminie kolejnego przeglądu technicznego pojazdu

 • zgoda osoby, której dane dotyczą

Kontrahenci

 • wykonanie usługi

 • wykonanie umowy

Partnerzy

 • realizacja wspólnej inicjatywy

 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora


Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym powyższymi aktami normatywnymi lub celu podpisania umowy oraz wzięcia udziału w konkursie jest obligatoryjne, natomiast podanie danych osobowych w zakresie szerszym jest dobrowolne, a ich przetwarzanie przez WORD Słupsk następuje po uzyskaniu Pani/Pana pisemnej zgody. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 


Odbiorcy danych

 1. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 2. WORD Słupsk nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
   


Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2008 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku.
 


Prawa osób, których dane dotyczą

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 • prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”);

 • prawo do ograniczenia przetwarzania;

  prawo do przenoszenia danych;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych.

   
Do góry